Noaks Ark Syd

Noaks Ark Syd är en frivilligorganisation som arbetar med hiv/STI prevention, utbildning, psykosocialt stöd, rådgivning och opinionsbildning. Vi är en del av Riksförbundet Noaks Ark och är verksam i Skåne och Blekinge. Vi har öppet i vår lokal i Malmö för besökare, vi tar emot studiebesök och vi är tillgängliga för telefonrådgivning under våra öppettider. Vi har även träffar för hivpositiva i Helsingborg. Föreningen bedriver flera målgruppsanpassade projekt.

Som volontär får du livserfarenhet och värdefull kunskap om hiv och dess konsekvenser på individ och samhälle. Grundkraven är att du fyllt 18 år och att du går en kortare utbildning om hiv som vi tillhandahåller. Noaks Ark Syd arbetar utifrån en volontärpolicy med syftet att ge trygghet åt volontärerna, föreningen och föreningens medlemmar.

Medlem blir du genom att anmäla dig till info[at]noaksark.org och genom att sätta in medlemsavgiften på Bankgiro 5532-2911. Medlemsavgiften är 100 kronor per år för en person eller 150 kr per år för par eller familj. Ange namn, e-post samt ”medlemsavgift” vid inbetalning.