Moderna Dansstudion

Waileth & Bardon är ett samarbete mellan Elin Waileth Rippe och Emelie Bardon, sprunget ur ett gemensamt intresse för frågor kring kropp, genus, antirasism, maktstrukturer och normkritik samt en önskan om att skapa ett tryggt rum för rörelse- och ljudskapande.

I den andan har vi startat Moderna Dansstudion, där allt vi gör är en ständigt pågående konstnärlig process. I processen ingår undervisning, lab, jam och diskussioner. Ibland blir resultatet sceniskt, ibland pedagogiskt, ibland filosofiskt eller politiskt. Alla aspekter binds samman genom intryck och uttryck. Ingen del av dansen kan stå för sig själv. Vi kan inte säga att vårt sceniska arbete är mer konstnärligt än vårt politiska eller pedagogiska. Allt påverkar vartannat och är del av samma process.

På Moderna Dansstudion samarbetar vi med musiker, dansare och andra konstnärer. I alla möten använder vi improvisation som reflektion.  Vi erbjuder klasser och workshops på olika teman som relaterar till dans, historia, kropp, musik och politik. Alltid med dans och diskussion.

Så här kan folk engagera sig:
- Delta i labb och jam, där vi undersöker olika idéer genom dans och musik.
- Delta i Kreativ Social Söndagseftermiddag, där vi äter, diskuterar och skapar tillsammans
- Delta i kurser och workshops