Malmö Ideella

Malmö ideella har anor från 1945 och tillvaratar och företräder de ideella föreningarna i Malmö. Medlemskap i MIP får den ideella förening, stiftelse, registrerade samfundet som är demokratisk och har verksamhet i Malmö. Malmö Ideella stimulerar till mångfald samt är aktiv i projekt som leder till föreningsutveckling. Några av våra verksamheter är Föreningsutbildning, Föreningslunch, Ledardagen och Föreningsmässan. Alla som är intresserade av föreningslivet är välkomna att kontakta oss.

Malmö Ideella på Facebook