Sverige - Jämlikhetens Land?

Anneli Kastberg, kanslichef för PeaceWorks i Malmö skriver om den strukturella rasismen och hur den står i kontrast till bilden av Sverige som jämlikhetens land.

Fördomar

Sverige har under de senare årtiondena varit ledande i frågor kring jämställdhet och mänskliga rättigheter. Genom sin välfärdspolitik, antidiskrimineringslagstiftning och förhållandevis generösa flyktingpolitik har Sverige skapat ett internationellt rykte som jämlikhetens land. I attitydundersökningar hamnar Sverige i topp. Dessa visar på en öppen och ”tolerant” befolkning, som anser att alla Sveriges invånare ska ha samma rättigheter. Ord som ’hen’ och ’cis’ har blivit en del av språkbruket, medan ’n-boll’ har fallit bort.

Men när vi gräver oss djupare så visar statistiken en bild som står i djup kontrast till attitydundersökningarna. När det gäller socioekonomiska förhållanden hamnar Sverige istället långt ner. Klyftorna i Sverige ökar i stadig takt och det blir allt mer tydligt vilka som tjänar på hur samhället är organiserat och vilka som förlorar.

Enligt Eurostat 2014 hamnade Sverige i botten av de 28 EU länderna som undersöktes vad gäller skillnad i tillgång till jobb mellan majoritetsbefolkningen i Sverige och utomeuropeiska svenskar. I Malmö stad syns ett tydligt samband mellan förutsättningar, klass och ”etnicitet”.

Enligt Malmökommissionens rapport 2014 skiljer sig medellivslängden på upp till fem och ett halvt år beroende på i vilket stadsområde du bor, och ännu mer när man jämför livslängden på människor med olika utbildningsnivåer. Inte nog med det; beroende på var du bor så påverkas dina förutsättningar att ha tillgång till god hälsovård, arbete och adekvat boende.

”Men jämfört med andra länder är det ändå bra i Sverige” Jo, visst har vi det bra i Sverige. Men vem är det vi pratar om då? Många lever i ett annat Sverige, ett Sverige där deras rättigheter blir ifrågasätta utifrån deras ursprung och utseende. Att man har bott i Sverige hela livet är inte av betydelse, för vem är det som får frågan ”men vart kommer du från egentligen?”- en fråga som jag aldrig får trots att jag varken är född eller uppvuxen i Sverige. Det får däremot många av mina vänner som har vuxit upp här. Och vad är det egentligen frågan om? Det är en fråga om utseende. Jag är blond och blåögd, och det räcker. Problemet är att utseendet leder till olika förutsättningar. Att ifrågasätta någons svenskhet blir också en frågesättning av hens rättigheter.

Vi på PeaceWorks vill inte bara gräva ner oss själva i negativa bilder och självbestraffning för Sveriges ojämlika förhållanden. Snarare vill vi arbeta för förändring, och vi tror att det då är viktigt att se verkligheten för vad den är, inte blunda för den i den goda viljans namn. För Sverige, som både du och jag är en del av, har en lång historia av rasism. Slavhandel, kolonialisering, och rasbiologi är bara några exempel ur vårt rasistiska bagage. Rasismen är inrotad i våra strukturer och upplevs dagligen av väldigt många människor. För att vi ska kunna ta itu med de strukturer som skapar ojämlika förutsättningar i Sverige måste vi börja med oss själva och våra egna fördomar.

Det handlar inte bara om den synliga, medvetna rasismen. Det handlar inte bara om de där tretton procenten. Det handlar hela vår samhällsstruktur, som vi alla tar del av att återskapa genom våra dagliga liv och arbete. Vi tycker det är dags att börja bygga något nytt, en samhällsstruktur med inbyggd jämlikhet och rättvisa snarare än rasism. Vill du vara med?

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug