Förenande Progressivt Hantverk

Maska på maska. Metodiskt, melodiskt - just nu när vanten jag stickar är förhållandevis enkel. Andra gånger stickar jag med varenda muskel spänd och irritationen dunkande i tinningarna. Jag skriker högt och får igenkänning från mina medstickare, som också fortsätter att handarbeta, trots att vi då och då gärna skulle bränna upp den där tröjan som blivit fel, fel och fel. Vi fortsätter i en gemenskap, som just för oss heter Förenande Progressivt Hantverk, FPH, men som också är del av ett större handarbetessammanhang.

FPH är en feministisk handarbetesförening baserad i Malmö. Vi träffas varje vecka för att handarbeta och umgås. Då och då gör vi gemensamma politiska projekt och håller i workshops. Vi betraktar handarbetet som en feministisk symbol. En syssla och ett engagemang som har tillåtit kvinnor att träffas, organisera sig och engagera sig tillsammans i tider då det annars inte var en möjlighet. Som då var en nödvändighet för produktion av kläder, men som senare betraktats som slöseri på tid och ”förspilld kvinnokraft”.

FPH vill fortsätta att skapa syjuntan som ett möjliggörande rum. Ett rum där också kapitalismens tvingande ideal kan få vara lite mindre påträngande. Där produktionen får vara långsam och resultatet värderas utifrån andra måttstockar än marknadens. Där tekniker, avancerade eller enkla, förs vidare i generationer. Inte för att skapa gemenskap utifrån nationer, utan med människor som tidigare engagerat sig i samma sak som vi gör idag. Människor som befunnit sig i olika samhällsklasser och i olika delar av världen.
 
I strävan efter att skapa jämlikhet genom handarbete och gemenskap är det viktigt att vara medveten om att förutsättningarna för handarbetande personer har sett och ser mycket olika ut. För vissa har det varit ett tvång som upplevts hindrande. Att behöva tillverka alla familjens kläder för att ingen ska frysa ihjäl på vintern är inte att jämföra med att sticka sin egen kofta för att det känns härligt. Att brodera ett politiskt budskap att hänga på väggen är inte samma sak som att tvingas brodera hela dagarna för att kvinnor inte ansågs förmögna att göra annat. Att kunna ägna sig åt den typ av priviligierade handarbete som FPH och många andra gör är på många sätt en lyx, men det tar inte bort den gemenskap som är möjlig att känna gentemot alla nuvarande och tidigare handarbetare.
 
Handarbete, liksom många andra aktiviteter, kan vara ett sätt att möta människor på ett sätt där kategoriseringar som annars ofta är i främsta fokus blir mindre viktiga. Utbildningsnivå, sexualitet, funktionssätt, könsidentitet, hälsa, hudfärg är fortfarande en del av vilka vi är, men det är inte det viktigaste i vårt möte. Att samlas kring ett gemensamt intresse, dela kunskaper och lära av varandra skapar delaktighet och värdefull gemenskap där det finns möjlighet till utjämning av etablerade maktförhållanden. FPH eftersträvar en gemenskap utan fasta gränser, som skapar inkludering istället för exkludering. Ett vi som saknar sällskap av ett de. Det vore fåfängt att tro att vi alltid lyckas, men vi har ambitionen.

Med detta sagt är det viktigt att påpeka att FPH inte ser något egenvärde i att alla människor ska handarbeta. Andra hittar gemenskap och inkludering i innebandy, bakning eller rollspel och det är såklart lika bra.

Vårt motto, slutsatsen i vårt manifest: Ur handarbete gror revolution!

 

Förenande progressivt hantverk

Broderi från Förenande Progressivt Hantverk

Förenande progressivt hantverk

Förenande progressivt hantverk

 

 Förenade Progressivt Hantverk är ett eget rum för frigörande slöjd och samtal. Vi träffas en gång i veckan för att umgås, fika, handarbeta och diskutera. Vi vill dela och väva samman kunskaper och erfarenheter. Målet med föreningen är att inspirera till slöjd och låta handarbetet ta plats i vardagen och offentligheten. Vi utgår från en feministisk värdegrund.


Välkomna på våra träffar!

 Vi finns på facebook: förenandeprogressivthantverk och instagram: fphstickar.

Vår mail är fphmalmo@gmail.com

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug